เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 7/2560

 1. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
  นายกสมาคมฯ
  บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
  บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
 3. นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
  อุปนายก คนที่ 1
  บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
 4. นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา
  อุปนายก คนที่ 2
  บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 5. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
  เลขาธิการ
  บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
 6. นางสาววารุณี ธราดล
  เหรัญญิก
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  นายทะเบียน
  บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
 8. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
  กรรมการฝ่ายวิชาการ
  บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 9. นายอาคม สุมณฑา
  ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ
  บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัด
 10. นายวิชัย สอนเรือง
  กรรมการฝ่ายเทคนิค
  บริษัท สยามรัฐ จำกัด
 11. นายปริญญา สุวรรณมณี
  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
 12. นายเฉลิมพล แป้นจันทร์
  กรรมการ
  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
 13. นายระวี ตะวันธรงค์
  กรรมการ
  บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 14. นายอนุสรณ์ ฉิมบ้านไร่
  กรรมการ
  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
 15. นายจำลอง ดอกปิก
  กรรมการ
  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
 16. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว
  กรรมการ
  บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
 17. บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
 18. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

รายนามที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
  ไทยรัฐออนไลน์
 2. นายธนา ทุมมานนท์
  ไทยรัฐออนไลน์
 3. นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
  เดลินิวส์ออนไลน์
 4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
  ผู้จัดการออนไลน์
 5. นายสวิชย์ บำรุงสุข
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
 6. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
  สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
 7. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
  ที่ปรึกษากฎหมาย
 8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
  ที่ปรึกษาวิชาการ
 9. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  ที่ปรึกษาสมาคม
 10. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
  ที่ปรึกษาสมาคม