เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 1 (ประจำปี 2552-2553) และ สมัยที่ 2 (ประจำปี 2553-2554)

 1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
  ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  ที่ปรึกษาบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
  ( www.thairath.co.th )
 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  รองประธานคนที่ 1
  ASTV ผู้จัดการ
  ( www.manager.co.th )
 3. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข
  รองประธานคนที่ 2
  บรรณาธิการข่าวเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์มติชน
  ( www.matichon.co.th )
 4. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
  เลขานุการ
  บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
  ( www.nationmultimedia.com )
 5. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ( www.bangkokpost.co.th )
 6. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  เหรัญญิก
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  ( www.dailynews.co.th )
 7. นายกิตติ พฤกษาเกื้อกาญจนา
  นายทะเบียน
  หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่
  ( www.daradaily.com )
 8. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
  ประชาสัมพันธ์
  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
  ( www.siamsport.co.th )
 9. นายสวิชย์ บำรุงสุข
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  ( www.siamrath.co.th )
 10. นายชุมชัย แก้วแดง
  กรรมการ
  สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
  ( www.innnews.co.th )
 11. นางประหยัด เวศนารัตน์
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
  ( www.thannews.th.com )
 12. นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
  ( www.naewna.co.th )