เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 1 (ประจำปี 2554-2555)

 1. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  ASTV ผู้จัดการ
  ( www.manager.co.th )
 2. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  อุปนายก
  บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ( www.bangkokpost.co.th )
 3. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์
  อุปนายก
  หนังสือพิมพ์มติชน
  ( www.matichon.co.th )
 4. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข
  อุปนายก
  ไทยพีบีเอส
  ( www.thaipbs.or.th )
 5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  เลขาธิการ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  ( www.dailynews.co.th )
 6. นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
  รองเลขาธิการ
  ที่ปรึกษาบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
  ( www.thairath.co.th )
 7. นางสาวพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  เหรัญญิก
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
  ( www.banmuang.co.th )
 8. นายสมชาติ บุญวิทยา
  นายทะเบียน
  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
  ( www.siamsport.co.th )
 9. นายระวี ตะวันธรงค์
  ประชาสัมพันธ์
  สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
  ( www.www.springnews.tv )
 10. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
  วิชาการ
  บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
  ( www.nationmultimedia.com )
 11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
  วิชาการ
  บริษัท อสมท
  ( www.mcot.net )
 12. นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  ( www.siamrath.co.th )

ที่ปรึกษาชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
  บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
  ไทยรัฐออนไลน์
 3. นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 4. นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
 5. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
  ASTVผู้จัดการ
 6. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ์
  ที่ปรึกษากฎหมาย