เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 4 (ประจำปี 2557-2558) – สมัยปัจจุบัน

 1. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ( www.bangkokpost.co.th )
 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  กรรมการที่ปรึกษา
  ASTV ผู้จัดการ
  ( www.manager.co.th )
 3. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
  อุปนายก คนที่ 1
  ไทยพีบีเอส
  ( www.thaipbs.or.th )
 4. นายเหมราช ราชคำ
  อุปนายก คนที่ 2
  บริษัท อสมท
  ( www.mcot.net )
 5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  เลขาธิการ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  ( www.dailynews.co.th )
 6. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  เหรัญญิก
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
  ( www.banmuang.co.th )
 7. นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด
  นายทะเบียน
  สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
  ( www.springnews.tv )
 8. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
  กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 1
  หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่
  ( www.daradaily.com )
 9. นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน
  กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 2
  ที่ปรึกษาบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
  ( www.thairath.co.th )
 10. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
  กรรมการสิทธิประโยชน์
  บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
  ( www.nationmultimedia.com )
 11. นายอธิพงศ์ ลอยชื่น
  ประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
  ( www.naewna.co.th )
 12. นายวิชัย สอนเรือง
  ประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  ( www.siamrath.co.th )
 13. นายสมชาติ บุญวิทยา
  กรรมการด้านวิชาการ
  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
  ( www.siamsport.co.th )
 14. นายเกษตร น้อยทิพย์
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์มติชน
  ( www.matichon.co.th )
 15. นายกิติ ภารดี
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
  ( www.chiangmainews.co.th )
 16. นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม
  ปฏิคม
  พีพีทีวี
  ( www.pptvthailand.com )
 17. นายเมธา สกาวรัตน์
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
  ( www.thannews.th.com )