เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 5 (ประจำปี 2558-2559)

 1. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  ไทยพีบีเอส
  ( www.thaipbs.or.th )
 2. นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  กรรมการที่ปรึกษา
  ASTV ผู้จัดการ
  ( www.manager.co.th )
 3. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  กรรมการที่ปรึกษา
  บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ( www.bangkokpost.co.th )
 4. นายเหมราช ราชคำ
  อุปนายก คนที่ 1
  บริษัท อสมท
  ( www.mcot.net )
 5. นายสมชาติ บุญวิทยา
  อุปนายก คนที่ 2
  หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
  ( www.siamsport.co.th )
 6. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  เลขาธิการ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  ( www.dailynews.co.th )
 7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  เหรัญญิก
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
  ( www.banmuang.co.th )
 8. นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด
  นายทะเบียน
  สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
  ( www.springnews.tv )
 9. นายวิชัย สอนเรือง
  ประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
  ( www.siamrath.co.th )
 10. นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร
  ประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
  บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
  ( www.voicetv.co.th )
 11. นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน
  กรรมการด้านสิทธิประโยชน์
  บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
  ( www.matichon.co.th )
 12. นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
  กรรมการด้านวิชาการ
  บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
  ( www.nationmultimedia.com )
 13. นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
  กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 1
  หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่
  ( www.daradaily.com )
 14. นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน
  กรรมการด้านการสร้างแบรนด์ คนที่ 2
  ที่ปรึกษาบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
  ( www.thairath.co.th )
 15. นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม
  ปฏิคม
  พีพีทีวี
  ( www.pptvthailand.com )
 16. นายจิรกร วีระพงศ์
  กรรมการ
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
  ( www.thannews.th.com )
 17. นางสาวศรัณรักษ์ พูนศิริวงศ์
  หนังสือพิมพ์แนวหน้า
  ( www.naewna.co.th )