ข่าวสารจากสมาคม

คู่มือการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ พ.ศ. 2555

ตามที่แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ระบุว่า “สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน การนำเสนอ ซ้ำข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าว สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา เวลาในการนำเสนอ รวมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย” ตามความทราบแล้วนั้น

แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติในข้อดังกล่าวที่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสมาชิกของสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติให้จัด ทำ “คู่มือการเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สามารถนำข่าวที่นำเสนอโดยองค์กรสมาชิกอื่นของสมาคมมา นำเสนอซ้ำได้ แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK) ของข่าวนั้นในช่วงต้นของข่าวที่นำเสนอซ้ำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  “น้องปอนด์” เปิดปาก แฉทุกขั้นตอนถูกจ้างเข้าร่วมกระบวนการโชว์เปิดอกวาดภาพแหกตา กระชากเรตติ้งใน ก็อตทาเลนต์ น่าเศร้าถูกสั่งให้แก้ผ้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน! เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ ได้รายงานข่าว โดยได้สัมภาษณ์ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรรายการชื่อดัง หลังจาก นายณวัฒน์ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์เปิดใจ น้องปอนด์ สาวเปลือยอกวาดภาพ และครอบครัวถึงที่บ้านเกิด จ.แพร่ พร้อมถามเบื้องลึกเบื้องหลังที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับภาพที่นามาถึงเสียง วิพากษ์วิจารณ์ในรายการก็อตทาเลนต์ทั้งหมด (ข้อความ “เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์” จะถูกไฮไลท์และสามารถเชื่อมโยงไปยังข่าวนั้นได้)
 2. ในการนำเสนอภาพข่าวนำเสนอโดยองค์กรสมาชิกอื่นของสมาคม ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ ให้ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  “น้อง ปอนด์” นางสาวดวงใจ จันทร์สระน้อย พร้อมแม่และพ่อที่เป็นอัมพาต ขณะร่วมรายการ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ของนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังการเปลือยอกวาดรูปในรายการ “ไทยแลนด์กอ็ตทาเลนท์” : ภาพจาก “ไทยรัฐออนไลน์” (www.thairath.co.th)
 3. ในกรณีที่เกิดความสงสัยในที่มาของข่าวหรือภาพข่าว ว่ามีการนาเสนอโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา และสร้างจุดเชื่อมโยง ให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสมาชิกของสมาคมแจ้งข้อสงสัยดังกล่าวลงใน Facebook Closed Group: SONP Editor ที่สมาคมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ในองค์กรสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน

  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร