ประมวลภาพการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการอบรมโครงการ “แลกเปลี่ยน-เรียนรู้กับกูรูออนไลน์” ปีที่ 3 ครั้งที่ 1หัวข้อ “Storytelling by Storyteller”วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม