ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 1 ” Content Marketing “

ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 1 ” Content Marketing ” โดยคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.