ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Infographic เพื่องานข่าว”

ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Infographic เพื่องานข่าว”  9 มิถุนายน 2559 ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ โดยทีมงาน InfoGraphic Thailand เพื่อพัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพในการผลิตและถ่ายทอดการนำเสนอเนื้อหาด้านงานข่าวในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ