ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ – การใช้งานข่าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”

ประมวลภาพ โครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3
เรื่อง “กฎหมายน่ารู้ – การใช้งานข่าวอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”
โดยอาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ไทยรัฐ