ประมวลภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์รุ่นที่ 2

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2