ประมวลภาพกิจกรรม Road Show แนะนำ โครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

กิจกรรม Road Show แนะนำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 10 ก.พ.59 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา