ข่าวสารจากสมาคม

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 3 / 2

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ หัวข้อ  "การใช้ Facebook ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน  งานข่าว" บรรยายโดย คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮับไวเซอร์ จำกัด    

โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การทำคอนเทนต์บนเฟสบุ๊ค,การทำ engagement กับแฟนเพจ ,เทคนิคการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เช่น เทคนิคการ boost post การใช้ Ad รวมถึงเทคนิคการนำเสนอผ่าน ig     

ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากสมาชิกสมาคม ประกอบไปด้วย บก.ข่าวออนไลน์, นักข่าว, Producer รวมถึง การตลาดออนไลน์ที่ดูแลเรื่องแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค ในการเพิ่มการเข้าถึงและสร้างการมีส่วน ร่วมกับแฟนเพจ รวมถึงการตลาดที่ดูแลเรื่องการซื้อ ad บนเฟสบุ๊คเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ และทราฟฟิก โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ