ข่าวสารจากสมาคม

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1111 B ชั้น 11 อาคาร CP Tower ถนนสีลม ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Data Journalism" บรรยายโดย ดร.เอกพล เธียรถาวร


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Data Journalism" วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1111 B ชั้น 11 อาคาร CP Tower ถนนสีลม โดย ดร.เอกพล เธียรถาวร

โดยเนื้อหาในการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ หลักคิดพื้นฐาน Data Journalism , ข้อมูล ลักษณะ การค้นหา และรวบรวม ,เทคนิคการดึงความหมายจากข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาชิกสมาคม รวมจำนวน 44 คนโดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ