ข่าวสารจากสมาคม

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ปีที่4ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1111 B ชั้น 11 อาคาร CP Tower ถนนสีลม ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 "พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"  บรรยายโดย  อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
โดยเนื้อหาในการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงร่าง พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... รวมทั้งได้ทราบถึงโครงสร้างร่างกฏหมาย เพื่อประโยชน์แก่การทำงานและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงบทลงโทษ


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาชิกสมาคม รวมจำนวน 33 คนโดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ