ข่าวสารจากสมาคม

บทสรุปการอบรมโครงการ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่”

เมื่อวันที่ 16-17มิถุนายน 2560ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ Online News Provider Association (SONP) โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกมีระยะเวลา 2 วัน โดยมีอาจารย์ จากสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 41 ท่าน

18 Jul 2017 | 01:03

15