ข่าววันนี้

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Ohozaa ยินยอมชดใช้ กรณีละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว

จากกรณีที่้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ (Thairath.co.th), บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง “ไทยรัฐ TV” และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า “ไทยรัฐ TV”,  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง “PPTV” และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า “PPTV” และคำว่า “PPTV HD”, บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด ซึ่งป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ Dailynews.co.th, บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (Manager.co.th) และบริษัท สปริงนิวส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง “SPRING NEWS” และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายทางการค้าคำว่า “SPRING NEWS” ได้เป็นโจทก์ร่วมกันฟ้อง นายณัฐวุฒิ บำรุงสรณ์  และนายอนันต์ เดชะศิริประภา ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ OHOZAA.COM (โอ้โหซ่าส์) และเจ้าของแอพพลิเคชั่นชื่อ “OHOZAA TV HD” ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ อ.754/2558 ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า และปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, 6, 15, 27, 29, 69, 75 , 76 และพระราชบัญญติเครื่องหมายการค้า พ.ศ .2534 มาตรา 46 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และ 275
                 
นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมฯ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัททั้งหมดได้ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ OHOZAA.COM (โอ้โหซ่าส์) และแอพพลิเคชั่นชื่อ “OHOZAA TV HD” ได้นำเอางานบทความข่าวและงานแพร่เสียงแพร่ภาพไปทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึงมีการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทต่างๆให้เชื่อว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้สำนักข่าวต่างๆ ได้รับความเสียหาย
                 
ภายหลังการฟ้องคดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลได้กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และศาลได้เรียกให้จำเลยทั้งสามมาให้การว่าจะยอมรับหรือปฎิเสธข้อหาตามฟ้อง โดยในเบื้องต้นจำเลยทั้งสามให้การปฎิเสธต่อสู้คดี ศาลจึงได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
                 
ต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งสามได้ขอไกล่เกลี่ยคดีโดยจำเลยทั้งสามตกลงยินยอมที่จะชำระค่าเสียหายให้แก่สำนักพิมพ์ตามที่เรียกร้องและรับสารภาพที่จะลงประกาศขอโทษสำข่าวทั้งหมด โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายจะตกลงที่จะดำเนินการการตามข้อตกลงในวันที่ 15 มีนาคม 2561
                 
นายก้าวโรจน์ กล่าวอีกว่า ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ และละเมิดลิขสิทธิ์
             
จึงขอฝากไปยังเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาของสมาชิกสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็น แพลทฟอร์มใดๆก็ตามที่นำเอางานบทความข่าวและงานแพร่เสียงแพร่ภาพไปทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึงมีการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทต่างๆให้เชื่อว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้สำนักข่าวต่างๆ ได้รับความเสียหายเรามีทีมกฏหมายและเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์และคอยตรวจสอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาของสมาชิกสมาคมฯและทางสมาคมฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
                 
ทั้งนี้ เว็บไซต์ OHOZAA.COM (โอ้โหซ่าส์) ได้ลงประกกาศคำขอโทษสำนักพิมพ์ ที่ได้เคยนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ รูปรอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้ามาเผยแพร่ ข้อความดังนี้

ประกาศคำขอโทษ

ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ บำรุงสรณ์ และนายอนันต์ เดชะศิริประภา ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ OHOZAA.COM (โอ้โหซ่าส์) และเจ้าของแอพพลิเคชั่นชื่อ "OHOZAA TV HD" ในระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ขอยอมรับว่าข้าพเจ้าได้เคยนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ รูปรอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้า อันได้แก่

บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ (Thairath.co.th)
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "ไทยรัฐ TV" และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า "ไทยรัฐ TV"บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "PPTV" และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และชื่อทางการค้าคำว่า "PPTV" และคำว่า "PPTV HD"บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด ซึ่งป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ Dailynews.co.th
บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ (Manager.co.th)
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพทางช่อง "SPRING NEWS" และเจ้าของรูปรอยประดิษฐ์ และเครื่องหมายทางการค้าคำว่า "SPRING NEWS"ไปใช้และเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัททั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซต์ OHOZAA.COM และในแอพพลิเคชั่น "OHOZAA TV HD" ในระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ จนเป็นเหตุให้บริษัททั้งหมดข้างต้นได้รับความเสียหาย ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกและเสียใจในการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขออภัยต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
                 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัททั้งหมดดังกล่าวอีกต่อไป หากข้าพเจ้าดำเนินการผิดข้อตกลงดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีให้ใช้ประกาศคำขอโทษนี้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องข้าพเจ้าเพื่อลงโทษข้าพเจ้าในสถานหนักต่อไป