รายนามสมาชิกสมาคม

ชื่อบริษัท ปีที่เข้าร่วม รายนามสื่อ เว็บไซต์

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119,121-122,124-130 ชั้น 27-32 ถนน บางนา-ตราด 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์
ดูเว็บไซต์

บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 อาคาร 12 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด
เลขที่ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด
เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
เลขที่ 9/11 อาคารฐานการพิมพ์ ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท สยามรัฐ จำกัด
เลขที่ 12 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
เลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
เลขที่ 164 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 75/32-33 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
เลขที่ 197 อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ดูเว็บไซต์